MEER OOR ONS

Waarom moet jy ’n spesialisprokureur gebruik? Watter verskil maak ons? Wel, indien jy ooit ernstig beseer word, sal jy onmiddellik besef dat jou hele lewe daaronder ly – veral finansieel. Dieselfde is van toepassing indien die broodwinner in jou gesin sterf en jy sonder ondersteuning agtergelaat word. Terwyl dokters besorg is oor die herstel van jou gesondheid, is ons besorg oor die herstel van jou finansies. Hulle behandel jou beserings en probeer om dinge medies te verbeter. Ons probeer om skadevergoeding vir jou te kry en dinge finansieel te verbeter. Deur jou eis voor te berei, daarvoor te baklei en dit uiteindelik te wen (ja, dit kan inderdaad ’n paar jaar neem) – en vergoeding vir jou te verseker – probeer ons die onreg wat jou aangedoen is, regstel. Ons werk (sover moontlik) is om jou toegang te gee tot geregtigheid … en dit dan te laat geskied!

Eenheid 3 – Peperstraat 10 – Kaapstad

Ons is ’n spesialiteitsregsfirma in Kaapstad naby die “regsdistrik” van die Hoë Hof en advokatekamers.
Dean Lester is die direkteur en stigter van die firma wat hy in 1995 begin het. Simon Kelsey het in 1999 by hom aangesluit en Deon Burton in 2008 – beide praktiseer as vennote in die firma.

Simon, Dean en Deon – by die Konstitusionele Hof

Ons is spesialisprokureurs en hanteer uitsluitlik eise vir persoonlike beserings en verlies van onderhoud, wat gewoonlik ontstaan as gevolg van motorongelukke, treinongelukke, polisieaanrandings en -skietvoorvalle, mediese nalatigheid, hondbytgevalle en “struikel-en-val”-sake.

Ons het deur die jare verskeie tipes groot en ingewikkelde sake hanteer, insluitende oorsese eise. En behalwe vir verhore en appèlle in die Hoë Hof (saam met sake wat na die Hoogste Hof van Appèl verwys is) het ons ook die eer gehad om ’n saak in die Konstitusionele Hof te verdedig – wat ons gewen het!

justiceJustitia – Inspirasie vir ons Benadering

Ons benadering is pragmaties en ons bied waarde vir ons kliënte op die volgende vier maniere:

  • In die eerste plek, omdat ons spesialisprokureurs is, is alles ingestel op hierdie doel. Kliënte kry slegs een geleentheid om hul volle vergoeding te eis – en dis ons werk om dit vir hulle te kry.
  • Tweedens, omdat eise gewoonlik etlike jare neem om te finaliseer, wag ons (saam met ons span spesialiste en advokate) vir ons fooie. Met ander woorde, kliënte kan gerus wees in die wete dat – ongeag hoe lank dit vat – ons altyd belangstel om na hul sake om te sien.
  • Derdens, omdat ons geen deposito’s vra nie, finansier ons eintlik eise en dek ons alle nodige uitbetalings self. In werklike terme dra dit daartoe by dat ons op eie risiko vir ons fooie werk en toegang verskaf tot geregtigheid vir almal.
  • Vierdens, omdat ons volgens ’n beginsel van “Geen sukses/Geen fooi” werk, aanvaar ons die risiko. Met ander woorde, indien ons nie suksesvol is nie, sal ons nie kostes verhaal nie. Waarop dit neerkom, alhoewel dit nie amptelik of in die openbaar erken word nie, is dat ons inderwaarheid met die verloop van jare ons regmatige deel pro bono-werk verrig het – met ander woorde, ons het baie werk gratis gedoen.

Maar wanneer ons sukses behaal het en die eis gefinaliseer is, eis ons ons uitbetalings terug en verhaal ons ’n fooi. Ons fooie is in ooreenstemming met die Wet op Gebeurlikheidsgelde en dit word in ons fooiooreenkoms weergegee.

Om sake te vereenvoudig (in jou guns), waarborg ons as deel van ons beleid dat kliënte (ten minste) 75% van die kapitaal (die vergoeding vir jou beserings) sal uitkry. Hierdie persentasie is van toepassing nadat die hospitaal- en mediese uitgawes (wat terugbetaal moet word) afgetrek is. En die bedrag wat aan jou uitbetaal word, bestaan gewoonlik (om praktiese redes) uit twee betalings – die eerste betaling vind plaas nadat ons die kapitaal ontvang en die tweede betaling nadat ons die party-tot-party-koste ontvang.

En dis so eenvoudig soos dit.